بسته طراحی سایت

پایه

نام سرویس : سرویس پایه
میزبـــــــانی : 200 مگابایت
دامنـــــــــه : دامنه IR رایگان
پشتیبــــانی : یکسال پشتیبانی رایگان سرویس پایه
توضیـــحات : پروژه با طرح آماده راه اندازی می شود و برای سایت های شخصی مناسب است.
زمان تحویل : 10 روز کاری
هزیـــــــــنه : ۱/۵۰۰/۰۰۰ تومان
ثبت سفارشمقایسـه و مشاهده امکانات

 

بسته طراحی سایت

شرکتی

نام سرویس : سرویس شرکتی
میزبـــــــانی : 500 مگابایت
دامنـــــــــه : دامنه IR رایگان
پشتیبــــانی : یکسال پشتیبانی رایگان سرویس پایه
توضیـــحات : پروژه با طرح آماده راه اندازی می شود و برای شرکت های تجاری مناسب است.
زمان تحویل : 15 روز کاری
هزیـــــــــنه : ۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان
ثبت سفارشمقایسـه و مشاهده امکانات

 

بسته طراحی سایت

حرفه ای

نام سرویس : سرویس حرفه ای
میزبـــــــانی : 1000 مگابایت
دامنـــــــــه : دامنه IR رایگان
پشتیبــــانی : خدمات پشتیبانی پایه یکساله و ارائه بسته های پشتیبانی و خدمات لازم
توضیـــحات : پروژه با طرح آماده راه اندازی می شود و مناسب سایت های حرفه ای میباشد
زمان تحویل : 20 روز کاری
هزیـــــــــنه : ۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان
ثبت سفارشمقایسـه و مشاهده امکانات

 

بسته طراحی سایت

سفارشی

نام سرویس : سرویس سفارشی
میزبـــــــانی : 5000 مگابایت
دامنـــــــــه : دامنه COM رایگان
پشتیبــــانی : خدمات پشتیبانی اقتصادی یکساله وارائه بسته های پشتیبانی وخدمات لازم
توضیـــحات : تولید سیستم مدیریت محتوا
زمان تحویل : پس از بررسی فنی
هزیـــــــــنه : توافقی(قرارداد)
ثبت سـفارش