برخی از وب سایت ها به صورت سفارشی طراحی شده و مورد استفاده قرار میگیرند . طراحی سایت سفارشی به این معنی است که یک شخص تمام موارد مورد نیاز خود را در وب سایت اعلام می کند و درخواست های خود را به مجری طرح می دهد و طراح نیز با استناد بر این خواسته ها سایت شفارشی مورد نظر را طراحی می کند .
کارفرما امکانات درخواستی را که خواسته و مجری طرح ان را اجرا کرده است را در زمینه های مختلف مورد ازمایش و تست قرار می دهد تا بتواند از این امکانات نهایت استفاده را داشته باشد . شرکت طراحی سایت تبریز با طراحی چندین سایت سفارشی جز محبوب ترین شرکت ها می باشد که اقدام به طراحی سایت سفارشی در تبریز کرده است و امکانات و ماژول های درخواستی مشتریان را در طراحی سایت در نظر گرفته و یک سایت سفارشی بی عیب و نقص را به مشتریان خود تحویل داده است که موجب رضایت کارفرمایان خود شده است .