طراحی پرتال با وب سایت تفاوت دارد. طراحی پرتال یک نوع معرفی برای دیگر سایت ها می باشد که به عنوان یک سایت مرجع عمل می کند و ما را برای پیدا کردن یک سایت دیگر راهنمایی می کند و میتوانیم از طریق پرتال به وب سایت مربوطه راه پیدا کنیم و اطلاعات مورد نظر را در این وب سایت مشاهده کنیم .
شرکت طراحی سایت تبریز یکی از مجریان طراحی پرتال در تبریز می باشد که با طراحی چندین پرتال خبری و تجاری از جمله شرکت هایی می باشد که در این زمینه فعالیت های مختلفی انجام داده و پرتال های موفقی را طراحی کرده . البته انجام فراین بهینه سازی بر روی پرتال ها با وب سایت تفاوت دارد. مطالب پرتال ها تقریبا جنبه اطلاع رسانی عمومی دارند و معمولا در طراحی پرتال ها از صفحات ان به سایت اصلی لینک دهی می شود تا بازدیدکنندگان بتوانند اطلاعات مورد نیاز خود را از سایت اصلی بدست بیاورند . پرتال ها یک نوع سیستم محتوایی می باشد . بیشتر میزان در امد پرتال از طریق تبلیغات بنری موجود در پرتال می باشد و صاحبان صنایع و مشاغل مربوط به موضوع پرتال از این طریق نیز می توانند تبلیغ کنند و مشتری جذب کنند.