سایت های دولتی و سازمانی به منظور تعامل بهتر و نزدیک‌تر با مخاطبان، کمک به ایجاد هماهنگی بین بنگاه های اقتصادی، ارائه سرویس های سازمان به صورت شبانه روزی به مخاطبان، ایجاد زیر ساختار اطلاعاتی یکسان بین سازمانهای دولتی و رفع بی‌نظمی در برنامه‌ها و سیستمهای پراکنده  طراحی و راه اندازی می گردد.
طراحی سایت در تبریز با در نظر گرفتن موارد فوق و توجه به نیاز سازمان ها و ارگان های دولتی با تکیه بر داانش و تجربیات خود و بهره گیری از کارشناسان مجرب خود در زمینه طراحی سایت های دولتی و سازمانی در تبریز فعالیت دارد.
یک سازمان برای راه اندازی سایت خود به چیزی بیش از یک سیستم مدیریت محتوا یا CMS نیاز دارد. طراحی سایت در تبریز با آنالیز و اطلاع از نیازهای سازمان ها و نهادهای دولتی، اقدام به جمع آوری و ارائه راهکارهای جامعی جهت راه اندازی، توسعه و امن سازی این سایت‌ها می‌نماید. این راه حل‌ها مجموعه‌ای از خدمات تخصصی از جمله معماری اطلاعات، طراحی گرافیکی، ورود تامین محتوا ، راهکارهای امنیتی و پیاده سازی فرآیندهای اداری می باشد.
پیاده‌سازی سایت هر سازمان یکی از مهم‌ترین نیاز‌ها برای ایجاد یک نقطه واحد جهت دستیابی به اطلاعات و خدمات مورد نیاز کلیه مخاطبین اعم از داخلی ( واحدهای سازمان، مدیران، مسئولین، کارکنان، خانواده‌های کارکنان )، دولت) سازمانهای تابعه و شرکتهای دولتی )، مخاطبین خارجی ( رسانه‌ها، محققین، و ...) و مخاطبین بین المللی می باشد.