نمایندگان مجلس در شهر تبریز با مردم همیشه در ارتباط هستند و با انان دیدارهای مستقیم و یا غیر مستقیم انجام می دهند و از انان در مورد مشکلات موجود در جامعه اطلاعت بدست می اورند تا بتوانند در فعالیت های خود انان را مد نظر قرار داده و به رفع هرچه زودتر این مشکلات اقدام نمایند.

ولی برخی از افراد که در شهرهای مختلف حضور دارند نمی توانند برای انتقال مشکلات و مسائل خود  به نزد این نمایندگان بیایند و همین امر سبب شده که در تبریز نمایندگان اقدام به طراحی سایت برای نماینده مجلس در تبریز کنند تا بتوانند با مردم در هر گوشه از شهر استان و یا کشور هستن در ارتباط باشند و با انها تبادل نظر و افکار داشته باشند که همین امر به پیشبرد کارهای خود و کشور کمک بسزایی می کند و از طریق وب سایت گزارش کاملی از فعالیت های مختلف در کشور را به مردم می دهند تا انها نیز از اتفاقات و مصوبه های مختلف مجلس مطلع شوند .