فرشگاه اینترنتی

کسب یار

نام سرویس : سرویس کسب یار
میزبـــــــانی : ۱۰۰۰ مگابایت
دامنـــــــــه : دامنه IR رایگان
پشتیبــــانی : پشتیبانی پایه یکساله
قــالــــــــب : ارائه دموی فروشگاهی وبیم
زمان تحویل : 30 روز کاری
هزیـــــــــنه : ۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان
ثبت سفارشمقایسـه و مشاهده امکانات

 

فرشگاه اینترنتی

طلایی

نام سرویس : سرویس طلایی
میزبـــــــانی : ٥۰۰۰ مگابایت
دامنـــــــــه : دامنه COM رایگان
پشتیبــــانی : فقط سامانه پشتیبانی یکساله رایگان
قــالــــــــب : ارائه دموی فروشگاهی وبیم
زمان تحویل : 40 روز کاری
هزیـــــــــنه : ۸/۵۰۰/۰۰۰ تومان
ثبت سـفارشمقایسـه و مشاهده امکانات

 

فرشگاه اینترنتی

سفارشی

نام سرویس : سرویس سفارشی
میزبـــــــانی : محدودیتی وجود ندارد
دامنـــــــــه : دامنه COM رایگان
پشتیبــــانی : ارائه خدمات پشتیبانی
قــالــــــــب : گرافیک اختصاصی
زمان تحویل : پس از بررسی فنی
هزیـــــــــنه : توافقی
ثبت سفارش