در جهان پیشرفته امروزی که همه به سوی پیشرفت و مدرنیته شدن می روند بسیاری از کار ها و فعالیت ها نیز به این سمت سوق گرفته  است . همین امر باعث شده که متخصصان و مهندسان دنیای اینترنت به فکر تاسیس شرکت های انفورماتیک و طراحی سایت افتادند .
در شهر تبریز نیز که یکی از کلانشهرها می باشد شرکت هایی تاسیس شده است که در این زمینه فالیت می کنند و شرکت طراحی سایت تبریز نیز یکی از موفق ترین شرکت ها می باشد که در زمینه طراحی سایت فعالیت های گسترده ای انجام می دهد که از جمله این فعالیت ها می توان به طراحی سایت های مهندسی فروشگاهی  پزشکی طراحی پرتال و بسیاری فعالیت دیگر اشاره کرد که با داشتن بیش از 500 مشتری از نقاط مختلف یکی از باتجربه ترین شرکت ها می باشد.