برای  اینکه موتور های جستو گوگل شما را به عنوان یک وب سایت محبوب و پر محتوا بشناسند باید اقدامات خاصی را در این زمینه انجام دهید که این اقدامات شامل ایجاد لینک در سایت های مختلف و تولید محتوای مفید برای وب سایت و مراحل مختلف دیگر که به این اقدامات بهینه سازی سایت گفته می شود.
شرکت طراحی سایت تبریز نیز با اتکا با تجربه چندید ساله خود اقدام به بهینه سازی سایت در تبریز نموده است و اکثر سایت های طراحی شده توسط خود را بهینه سازی نموده و به صفحات اول گوگل رسانده و رضایت کامل مشتریان خود را جلب نموده است . از سوی دیگر امر بهینه سازی سایت در تبریز رونق فراوانی گرفته و اکثر کارفرمایان طالب انجام این فرایند بر روی سایت خود می باشند تا وب سایتی محبوب و پر بازدید داشته باشند و از این طریق حتی بر تعداد مشتریان خود بیافزایند .